Familien Christiansen


Billedet er ca. fra 1924, Konditor Holger Kristian Martin Christiansen med hustru Karen Paula og bÝrnene, fra venstre Knud, Inger, Edith og Sven.


Copyright John Ferling Larsen.
Last revised: 01 Marts 2003