Familien Christiansen


Billedet er ca. fra 1912.
Konditor Holger Kristian Martin Christiansen med hustru Karen Paula Kjerstine Poulsen.


Copyright John Ferling Larsen.
Last revised: 01 Marts 2003